Inkomensbeheer

We regelen uw financiën

Als u wegens omstandigheden uw financiële zaken niet meer zelf kunt regelen komt u wellicht in aanmerking voor onderbewindstelling. Vaak gebeurt dit op verzoek van een werkgever, een verwijzer, uw familie of uzelf bij de kantonrechter. Onderbewindstelling noemen we ook wel beschermingsbewind: een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld om uw vermogen en inkomen te beschermen. Het gaat daarbij niet om u, maar om uw eigendommen. Zonder overleg mag u geen financiële besluiten meer nemen, daar stel je een bewindvoerder voor aan.

In veilige handen

We ondersteunen u bij de aanvraag voor de onderbewindstelling bij de kantonrechter. De uiteindelijke doelstelling is dat u de financiële zaken weer helemaal op orde hebt. In de tussenliggende periode nemen wij alle financiën over. Daarnaast zoeken we naar een oplossing voor de schulden, indien van toepassing op uw situatie. Minstens eenmaal per jaar controleert de kantonrechter of wij de inkomsten en uitgaven van onze klanten goed beheren. Uitgaven boven de €1500 leggen wij, indien nodig, voor bij de kantonrechter. Uw financiën zijn bij ons in veilige handen.